مدیر سابق تئاتر اپرا و باله Bolotbek Osmonov بازداشت شد

مدیر سابق تئاتر اپرا و باله Bolotbek Osmonov بازداشت شد

Tainynews – پلیس مالی در 19 نوامبر اعلام کرد – مدیر سابق تئاتر ملی اپرا و باله قرقیزستان بازداشت شد.

فرد دستگیر شده با امضای قراردادی عمدی مخرب ، به سو abuse استفاده از قدرت مشکوک شده است.

خسارت وارده به بیش از 1 میلیون مادر رسید.

منابع گفتند که فرد دستگیر شده بولوتبک اسمونوف است.

Author: admin