پس از ترکیدن سد در منطقه سیداریا ، آب متوقف شد

پس از ترکیدن سد در منطقه سیداریا ، آب متوقف شد

Tainynews – بیش از 11.500 نفر امروز پس از انفجار سد ساردوبا در منطقه سیداریا ازبکستان تخلیه شدند.

نشت آب از سد متوقف شده است. وزارت امور اضطراری گفت که سایر قسمت های منطقه طغیان نکرده است.

کمیسیون دولت برای رفع عواقب ناشی از جاری شدن سیل و ایجاد شرایط برای افراد تخلیه شده اقدام می کند.

وزارت اورژانس گفت: “وضعیت تحت کنترل است. هیچ دلیلی از وحشت وجود ندارد.”

https://www.youtube.com/watch؟v=bdNm1PpSsr4

Author: admin