جلال آباد برخی از محدودیت های قرنطینه را کاهش می دهد

جلال آباد برخی از محدودیت های قرنطینه را کاهش می دهد

Tainynews – تورموش گزارش داد – بازار خودرو در جلال آباد از سر گرفت.

به دلیل وضعیت Covid-19 زودتر برای مدت نامحدود بسته شد.

نماز جمعه در مساجد از 20 نوامبر مجاز است. مساجد از نظر انطباق با پروتکل های Covid-19 کنترل می شوند. در صورت عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه محدودیت ها مجدداً اعمال می شوند.

بهره برداری از خانه های حمام عمومی ، امکانات پذیرایی عمومی مجاز بود. محدودیت داخلی 50 نفره باید رعایت شود.

بازارهای محلی هفتگی ضد عفونی می شوند.

Author: admin