مغولستان 13 مورد دیگر COVID-19 را گزارش می کند که در مجموع به 518 مورد می رسد

مغولستان 13 مورد دیگر COVID-19 را گزارش می کند که در مجموع به 518 مورد می رسد

Tainynews – تا عصر نوزدهم نوامبر ، وزارت بهداشت مغولستان 13 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش کرد.

تعداد انتقال محلی این کشور به 85 مورد رسید.

کل موارد تأیید شده به 518 مورد رسیده است.

335 نفر از آنها بهبود یافتند ، 176 بیمار اکنون تحت درمان هستند ، وضعیت یکی از آنها وخیم است.

هیچ مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در مغولستان گزارش نشده است.

Author: admin