درآمد حاصل از خدمات ارتباطی در قرقیزستان طی 10 ماه 8.9٪ کاهش یافت

درآمد حاصل از خدمات ارتباطی در قرقیزستان طی 10 ماه 8.9٪ کاهش یافته است

Tainynews کمیته آمار ملی اعلام کرد – درآمد حاصل از خدمات ارتباطی در قرقیزستان در 10 ماه اول سال 2020 8.9٪ کاهش یافته است.

در این مدت خدمات ارتباطی برای 16.994 میلیارد نفر ارائه شده است.

در ماه های ژانویه تا سپتامبر ، درآمد 16.8 میلیارد تومان بود که 0.4 درصد رشد نشان می دهد.

Author: admin