ازبکستان ، قرقیزستان ، روسیه و انگلیس درباره اقدامات ضد فساد در خریدهای عمومی بحث و تبادل نظر می کنند

ازبکستان ، قرقیزستان ، روسیه و انگلیس درباره اقدامات ضد فساد در خریدهای عمومی بحث و تبادل نظر می کنند

Tainynews – وزارت دارایی میزگرد بحث میزگرد بین المللی در مورد اقدامات ضد فساد در تنظیم و انجام خریدهای عمومی در 18 نوامبر بود.

هدف از این میزگرد بحث تبادل تجارب بین المللی و منطقه ای در زمینه تنظیم مقررات ضد فساد در زمینه تدارکات عمومی و معرفی اقدامات ضد فساد در خریدهای عمومی بود.

تعداد کل شرکت کنندگان 55 نفر از 4 کشور مانند ازبکستان ، قرقیزستان ، روسیه و انگلیس بود.

Author: admin