رئیس آژانس امنیت ملی در راس هیئت قرقیزستان برای تعیین و تعیین مرزهای دولتی است

رئیس آژانس امنیت ملی در راس هیئت قرقیزستان برای تعیین و تعیین مرزهای دولتی است

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد ، كامچیبك تاشیف ، رئیس كمیته امنیت ملی ایالت به عنوان رئیس هیئت دولت برای تعیین مرز و تعیین مرزهای ایالتی منصوب شد.

تاشیف امروز جلسه مقدماتی با اعضای هیئت قرقیزستان برگزار کرد.

سرویس مطبوعاتی دولت گفت: “از سرگیری کار کمیسیون بین دولتی همکاری های دو جانبه ، تشدید کار کمیسیون های دولتی برای تعیین مرز و تعیین مرزهای دولتی با کشورهای همسایه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.”

Author: admin