مامیتوف سرپرست ریاست جمهوری با معاون نخست وزیر ، وزیر بهداشت در مورد وضعیت Covid-19 دیدار می کند

مامیتوف سرپرست ریاست جمهوری با معاون نخست وزیر ، وزیر بهداشت در مورد وضعیت Covid-19 دیدار می کند

Tainynews – تالانت مامیتوف ، رئیس وقت و رئیس مجلس امروز با الویرا سورابالدیوا ، معاون نخست وزیر ، الیمکادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت ، نمایندگان وزارت کار و توسعه اجتماعی ، صندوق اجتماعی ، صندوق بیمه سلامت دیدار و در مورد اقدامات انجام شده برای حفظ ثبات در کشور در میان کوید گفتگو کرد -19 همه گیری …

Author: admin