وزیر امور خارجه قرقیزستان ، نخست وزیر تاجیکستان در مورد مسائل مربوط به آب ، مرز صحبت کردند

وزیر امور خارجه قرقیزستان ، نخست وزیر تاجیکستان در مورد آب ، مسائل مرزی گفتگو کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان روسلان کازاکباف در 19 نوامبر در دوشنبه با نخست وزیر تاجیکستان کوهیر رسولزودا دیدار کرد ، گفت وزارت امور خارجه …

Author: admin