آزمایش 11 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان مثبت است

آزمایش 11 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان مثبت است

Tainynews – یازده کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته آزمایش Covid-19 را مثبت اعلام کردند ، تیم عمل در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

آنها شامل 6 کارگر پزشکی در بیشکک ، 2 نفر در منطقه باتکن ، 2 نفر در منطقه ایسیک کول ، 1 نفر در منطقه تالاس بودند.

چهار کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند.

در مجموع 3،787 کارگر پزشکی با Covid-19 قرارداد بستند ، 3،525 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin