قرقیزستان ماهی تازه را با قیمت 600300 دلار به روسیه صادر می کند

قرقیزستان ماهی تازه را با قیمت 600300 دلار به روسیه صادر می کند

Tainynews – طبق کمیته ملی آمار ، گردش مالی قرقیزستان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 1 میلیون و 791 میلیون و 500 هزار دلار در ژانویه تا سپتامبر سال 2020 رسیده است که 12 درصد کاهش یافته است.

گردش تجاری با کشورهای EAEU در مدت مشابه سال 2019 بیش از 2 میلیارد دلار بوده است.

صادرات به قرقیزستان به کشورهای EAEU به 414.6 میلیون دلار کاهش 12 درصدی رسیده است.

در ژانویه-سپتامبر سال 2020 ، قرقیزستان 4.4 تن ماهی تازه را با قیمت 1.1 میلیون قطعه ماهی معادل 16.7 هزار دلار به قزاقستان صادر کرد.

صادرات ماهی تازه به روسیه بالغ بر 135.3 تن به ارزش 45.6 میلیون قطعه ماهی یا 600.3 هزار دلار بوده است.

Author: admin