مامیتوف کمک مالی را به معترضان پس از انتخابات زخمی تحویل می دهد

مامیتوف کمک مالی را به معترضان پس از انتخابات زخمی تحویل می دهد

Tainynews – تالانت مامیتوف ، رئیس وقت و رئیس مجلس ، امروز با Tabyshbek uulu Riskeldi ، Talant Beisheyev ، Nurlan uulu Ularbek ، که در اعتراضات پس از انتخابات زخمی شده بودند ، دیدار کرد.

مامیتوف گفت ، سلامتی و زندگی مردم بالاتر از هر قدرت است.

وی گفت مردم منتظر تغییر هستند و به همین دلیل اصلاحات قانون اساسی آغاز شد. مامیتوف گفت: “کنوانسیون قانون اساسی با یک نماینده گسترده از گروه های مختلف ایجاد شد.”

سرپرست رئیس جمهور کمک های مالی را به شرکت کنندگان در جلسه تحویل داد و افزود که وی همیشه برای دیدار با آنها باز است.

Author: admin