در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 3574 می رسد

در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 3574 می رسد

Tainynews – کل موارد COVID-19 تأیید شده در قزاقستان به 3574 نفر رسید.

47 مورد جدید در ساعت 12.45 بعد از ظهر تأیید شد که شامل 10 مورد در آلماتی ، 8 مورد در شیمکنت ، 6 مورد در منطقه مانگستائو ، 4 مورد در منطقه جامبیل ، 3 مورد در منطقه کیزیلوردا ، 2 مورد در منطقه پاولودار ، 1 مورد در منطقه آتیرائو بود.

23 مورد COVID-19 جدید ساعت 5.30 بعد از ظهر تأیید شد. این موارد شامل 6 مورد در منطقه آتیرائو ، 5 مورد در منطقه آکتوب ، 3 مورد در شیمکنت ، 3 مورد در منطقه پاولودار ، 3 مورد در آلماتی ، 2 مورد در نور سلطان ، 1 مورد در منطقه ترکستان بود.

Author: admin