دولت قرقیزستان صادرات تعدادی کالا از قرقیزستان به خارج از EAEU را به مدت 6 ماه ممنوع می کند

دولت قرقیزستان صادرات تعدادی کالا از قرقیزستان به خارج از EAEU را به مدت 6 ماه ممنوع می کند

Tainynews – دولت قرقیزستان ممنوعیت موقت صادرات برخی کالاهای کشاورزی از جمهوری قرقیزستان به خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را صادر کرد …

Author: admin