سیاستمدار پیشنهاد می کند از اتاق قانون اساسی بخواهد سریعتر ادعا کند که به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی را خلاف قانون اساسی اعلام می کند

سیاستمدار پیشنهاد می کند از اتاق قانون اساسی بخواهد سریعتر ادعا کند که به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی را خلاف قانون اساسی اعلام می کند

Tainynews – ایسخاک ماسالیف ، نماینده سابق مجلس ، در مجمع مدنی امروز در بیشکک گفت – پارلمان پیشنهاد می کند قانون اساسی جدیدی را تصویب کند ، که ساختار حکومتی ، خود دولت را کاملا تغییر می دهد.

Author: admin