قرقیزستان 34.7 تن عسل به قزاقستان ، روسیه صادر کرد

قرقیزستان 34.7 تن عسل به قزاقستان ، روسیه صادر کرد

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، تجارت قرقیزستان با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ژانویه تا سپتامبر 2020 به 1.791 میلیارد بالغ شد ، این 12 درصد کاهش نسبت به سال گذشته است.

تجارت قرقیزستان با کشورهای EAEU در مدت مشابه سال 2019 بیش از 2 میلیارد دلار بود.

قرقیزستان در ژانویه تا سپتامبر 20.7 تن عسل را به قیمت 6.8 میلیون قطعه قطعه قطره یا 87000 دلار به قزاقستان صادر کرد.

در 9 ماه سال جاری 14 تن عسل به ارزش 3.7 میلیون سیب یا 48000 دلار به روسیه صادر شده است.

Author: admin