آزمایش 19 کارگر پزشکی برای Covid-19 به مدت یک روز در قرقیزستان مثبت است

آزمایش 19 کارگر پزشکی برای Covid-19 به مدت یک روز در قرقیزستان مثبت است

Tainynews – 19 کارگر پزشکی در قرقیزستان از نظر آزمایش عفونت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته مثبت بودند.

آنها شامل 7 کارگر پزشکی در منطقه چوی ، 6 نفر در بیشکک ، 4 نفر در منطقه ایسیک کول ، 1 نفر در منطقه جلال آباد ، 1 نفر در اوش بودند.

7 کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند.

در کل 3806 پزشکی با Covid-19 منقبض شده اند. 3،532 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin