505 در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

505 برای یک روز در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 505 نفر طی 24 ساعت گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 113 مورد در منطقه چوی ، 103 مورد در بیشکک ، 79 مورد در منطقه باتکن ، 59 مورد در منطقه ایسیک کول ، 55 مورد در منطقه اوش ، 53 مورد در منطقه جلال آباد ، 24 مورد در اوش ، 15 مورد در منطقه تالاس ، 4 مورد در منطقه نارین بود.

تعداد کل بازیابی ها از ماه مارس به 60294 مورد رسیده است.

Author: admin