قرقیزستان 447 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است که در کل 699 مورد است

قرقیزستان 447 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش داد که در مجموع 69 149 مورد است

Tainynews – قرقیزستان ثبت نام کرد 447 موارد جدید ویروس کرونا تا صبح 21 نوامبر ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل می شود 200 در بیشکک ، 86 در منطقه چوی ، 49 در منطقه ایسیک کول ، 29 در منطقه جلال آباد ، 25 در منطقه اوش ، 20 در منطقه تالاس ، 17 در منطقه باتکن ، 16 در اوش ، 5 در منطقه نارین.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به این سو رسیده است 69،149.

Author: admin