شمارش موارد ویروس کرونا در تاجیکستان از 11800 نفر گذشته است

شمارش موارد ویروس کرونا در تاجیکستان از 11800 نفر گذشته است

Tainynews – طبق پورتال ملی covid.tj ، تاجیکستان طی 24 ساعت گذشته 43 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است.

40 نفر پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

کل موارد ویروس کرونا تایید شده به 11815 مورد رسیده است.

در مجموع 11188 بیمار بهبود یافتند ، 86 نفر فوت کردند.

Author: admin