قزاقستان 756 مورد ویروس کرونا و 157 مورد ذات الریه گزارش کرده است

قزاقستان 756 مورد ویروس کرونا ویروس جدید و 157 مورد ذات الریه گزارش کرده است

Tainynews – قزاقستان برای روز گذشته 756 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 125466 مورد رسیده است.

397 مورد بهبودی از عفونت ویروس کرونا برای یک روز گذشته ، تعداد کل بهبودها را به 112292 رسیده است.

157 مورد پنومونی جدید با علائم ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. 99 بیمار از ذات الریه بهبود یافتند ، 2 نفر فوت کردند.

از اول آگوست ، تعداد کل موارد پنومونی 41159 نفر بوده است. تعداد کشته شدگان به 427 نفر رسید ، تعداد کل بهبودها 30.059 نفر است.

Author: admin