3078 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

3078 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داد که 3،078 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند.

58 بیمار (1.8٪) در شرایط عادی قرار دارند.

133 بیمار (4.3٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

857 بیمار (8/27 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

2030 بیمار (9/65 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

Author: admin