517 به مدت یک روز در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

517 به مدت یک روز در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 517 بیمار در طی 24 ساعت گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 104 مورد در بیشکک ، 101 مورد منطقه چوی ، 88 مورد منطقه جلال آباد ، 76 مورد در منطقه باتکن ، 62 مورد در منطقه اوش ، 47 مورد در منطقه ایسیک کول ، 16 مورد در اوش ، 15 مورد در منطقه تالاس ، 7 مورد در منطقه نارین بود.

تعداد کل بازیابی ها از ماه مارس تاکنون 60،811 مورد بوده است.

Author: admin