7 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان به عفونت ویروس کرونا مبتلا می شوند

7 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان به عفونت ویروس کرونا مبتلا می شوند

Tainynews – هفت کارگر پزشکی از نظر آلودگی به ویروس کرونا در قرقیزستان از 24 ساعت قبل آزمایش مثبت داشتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

آنها شامل 5 کارگر پزشکی در بیشکک ، 1 نفر در منطقه ایسیک کول ، 1 نفر در منطقه جلال آباد بودند.

یک کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد. 7 کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 3،813 کارگر پزشکی با Covid-19 قرارداد بستند ، 3،540 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin