مغولستان 26 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش داد که در مجموع 608 مورد است

مغولستان 26 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش داد که در مجموع 608 مورد است

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، 1305 آزمایش آلودگی به ویروس کرونا در مغولستان در 21 نوامبر انجام شد و 26 آزمایش نتایج مثبتی دارد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 608 مورد رسیده است.

دو بیمار پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

این کشور 172 مورد ویروسی کرونا را به صورت محلی به ثبت رسانده است ، از جمله 40 مورد در اولان باتور ، 77 مورد در سلنژ هدف ، 20 مورد در داران اول ، 17 مورد در دورنوگوف ، 1 مورد در گوسومبر ، 17 مورد در اورهون.

Author: admin