قرقیزستان 432 مورد Covid-19 جدید گزارش کرده که در مجموع 69 581 مورد است

قرقیزستان 432 مورد Covid-19 جدید گزارش کرده که در مجموع 69 581 مورد است

Tainynews – قرقیزستان تا صبح 22 نوامبر 432 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این موارد جدید شامل 138 مورد در بیشکک ، 66 مورد در منطقه جلال آباد ، 62 مورد در منطقه چوی ، 51 مورد در منطقه ایسیک کول ، 37 مورد در منطقه باتکن ، 27 مورد در اوش ، 26 مورد در منطقه اوش ، 15 مورد در نارین ریگان ، 10 مورد در منطقه تالاس بوده است. .

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به 69 هزار و 581 مورد رسیده است.

Author: admin