مغولستان گزارش 11 مورد ویروس کرینا در اولان باتور ، در مجموع 640 مورد

مغولستان گزارش 11 مورد ویروس کرینا در اولان باتور ، در مجموع 640 مورد

Tainynews – مغولستان 30 نوبت آزمایش ویروس کرونا در 22 نوامبر انجام داد و 11 مورد از نظر ویروس کرونا مثبت بود ، گفت رئیس گروه نظارت و تحقیقات در مرکز ملی بیماری های واگیر (NCCD) A. Ambaselmaa در 23 نوامبر.

همه موارد جدید در اولان باتور تأیید شده است و هیچ مورد جدیدی در مناطق دیگر ثبت نشده است.

در مجموع از ابتدای شیوع همه گیر در مغولستان ، 640 نفر از نظر COVID-19 مثبت بودند و هیچ گونه مرگ گزارش نشده است.

Author: admin