91 سالگی زن از Covid-19 در منطقه تالاس بهبود می یابد

91 سالگی زن از Covid-19 در منطقه تالاس بهبود می یابد

Tainynews – بیمارستان منطقه گفت: یک زن 91 ساله از Covid-19 در منطقه Kara-Buura در منطقه Talas بهبود یافت.

این زن پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا در 23 نوامبر از بیمارستان مرخص شد.

بیمارستان گفت: “این زن در 17 نوامبر با شرایط وخیم وارد بیمارستان شد. او 10 روز تلاش کرد خود را معالجه کند. پس از اینکه حالش خوب شد از بیمارستان مرخص شد.”

Author: admin