از تاریخ 13 مارس در قزاقستان ، بیش از 268،000 مورد آزمایش ویروس کرونا ویروس قرار گرفتند

از تاریخ 13 مارس در قزاقستان ، بیش از 268،000 مورد آزمایش ویروس کرونا ویروس قرار گرفتند

Tainynews – 268.534 آزمایش برای کروناویروس از 13 مارس تا اول ماه مه در قزاقستان انجام شد.

Tengrinews.kz گزارش داد که 19007 مورد آزمایش برای COVID-19 در تاریخ اول ماه مه انجام شد.

بیشترین تعداد آزمایش در آلماتی انجام شده است – 44.065 نفر تست شده ، سپس در نور سلطان – 37،773 تست ، منطقه کاراگاندا – 18.833 تست ، منطقه پاولودار – 16254 تست ، منطقه آکوملا – 14463 تست.

تعداد كل موارد COVID-19 مورد تأييد در قزاقستان به 3551 نفر رسيد. 25 بيمار درگذشت.

Author: admin