قرقیزستان شرایط طبیعی مطلوبی برای توسعه گردشگری زمستانی دارد

قرقیزستان شرایط طبیعی مطلوبی برای توسعه گردشگری زمستانی دارد

Tainynews – بر اساس مفهوم توسعه گردشگری زمستانی قرقیزستان برای سال 2021-2025 که توسط وزارت جهانگردی توسعه یافته است ، قرقیزستان از شرایط طبیعی و آب و هوایی مطلوبی برای توسعه گردشگری زمستانی برخوردار است …

Author: admin