شرکت ها به دلیل بیماری همه گیر: از 10،000 دلار تا 11 میلیون دلار ضرر دارند

شرکت ها به دلیل بیماری همه گیر: از 10،000 دلار تا 11 میلیون دلار ضرر دارند

Tainynews – طبق مطالعه ای که از سوی شورای تجارت بین المللی بر اساس نظرسنجی از 21 شرکت انجام شده است ، شرکت ها متحمل ضررهایی از 10 هزار دلار تا 11 میلیون دلار به دلیل بیماری همه گیر و معرفی وضعیت اضطراری هستند …

Author: admin