بستری شدن معاون نخست وزیر ترکمنستان توسط رسانه های دولتی در یک اعلامیه نادر گزارش شده است

بستری شدن معاون نخست وزیر ترکمنستان توسط رسانه های دولتی در یک اعلامیه نادر گزارش شده است

Tainynews – طبق اعلام نادر برنامه خبری وطان در تلویزیون دولتی ، شمهامت دوردیلیف ، معاون نخست وزیر ترکمنستان در بیمارستان بستری شد.

گزارش مشابهی در وب سایت آژانس اطلاعات دولتی ترکمنستان ظاهر شد.

دوردیلیف از بیماری قلبی رنج می برد. چنین اخباری معمولاً در رسانه های جمعی دولتی ترکمن ظاهر نمی شود.

همچنین اعلام شد که در زمان بیماری دوردیلیف ، بخش صنعت و ارتباطات تحت نظارت وی به معاون نخست وزیر دیگر – بایرامگلدی اووزوف منتقل شد.

Author: admin