روسیه گزارش 24326 مورد جدید ویروس کرونا و 491 مورد مرگ

روسیه گزارش 24326 مورد جدید ویروس کرونا و 491 مورد مرگ

Tainynews – روسیه طی 24 ساعت گذشته 24،326 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

5230 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 2،138،828 مورد رسیده است.

491 مرگ ناشی از Covid-19 برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا 37.031 نفر بود.

در مجموع بیش از 73.3 میلیون آزمایش برای Covid-19 انجام شده است ، از جمله 362000 آزمایش برای روز گذشته.

480،896 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin