متر برای اندازه گیری آلودگی هوا در سراسر بیشکک نصب می شود

متر برای اندازه گیری آلودگی هوا در سراسر بیشکک نصب می شود

Tainynews – دفتر شهردار بیشکک و موسسه راه حل های زیست محیطی بنیاد عمومی پروژه هوای پاک را آغاز کردند.

هدف پروژه زیست محیطی اندازه گیری کیفیت هوای پایتخت است.

در 24 نوامبر ، سطح آلودگی هوا از 35-50٪ بیش از سال گذشته بود.

“برای درک اینکه چه اتفاقی با هوا می افتد ، 39 متر نصب خواهیم کرد. این حداقل تعداد متر متصل به یک شبکه است که به شما امکان می دهد تصویر کاملی از آلودگی هوا در بیشکک بدست آورید. همه داده ها در دفتر شهردار گفت که پایگاه داده های زیست محیطی برای همه باز خواهد بود.

Author: admin