قرقیزستان در تلاش است تا در محاسبات گاز به روبل یا سم تبدیل شود

قرقیزستان در تلاش است تا در محاسبات گاز به روبل یا سم تبدیل شود

Tainynews – در 24 نوامبر در جلسه کمیته پارلمان ، باکتیبک توروسبکوف ، نماینده مجلس ، سوال تبدیل USD دلار برای گاز به گازپروم را با روبل یا سوم مطرح کرد …

Author: admin