رستمی امامعلی ، رئیس اتاق فوقانی مجلس تاجیکستان سفر رسمی خود را به مسکو آغاز می کند

رستمی امامعلی ، رئیس اتاق فوقانی مجلس تاجیکستان سفر رسمی خود را به مسکو آغاز می کند

Tainynews – خبرگزاری خوار گزارش داد ، رستمی امامعلی ، شهردار دوشنبه ، رئیس شورای ملی (اتاق فوقانی) پارلمان تاجیکستان امروز سفر رسمی خود به روسیه را آغاز کرده است.

نایب رئیس شورای فدراسیون مجمع فدرال روسیه ایلیاس اومااهانف و سایر مقامات در بدو ورود به فرودگاه ونوكوو -2 مسكو از روستامی امامعلی استقبال كردند.

رستمی امامعلی در این دیدار با ر chairسای کمیته ها و رئیس ستاد پارلمان تاجیکستان همراه می شود.

Author: admin