اگر قرقیزستان نتواند در CASA-1000 برق صادر کند ، جریمه برای 1 کیلووات ساعت برق 0.37 سنت خواهد بود

اگر قرقیزستان نتواند در CASA-1000 برق صادر کند ، جریمه برای 1 کیلووات ساعت برق 0.37 سنت خواهد بود

Tainynews “امیل کودانالیف” رئیس شبکه برق ملی قرقیزستان JSC در 24 نوامبر در جلسه کمیته پارلمان گفت: صادرات برق تحت پروژه CASA-1000 قرار بود در سال 2022 آغاز شود.

Author: admin