قزاقستان 400 دستگاه تهویه مصنوعی ریه متحرک را به قرقیزستان تحویل می دهد

قزاقستان 400 دستگاه تهویه مصنوعی ریه متحرک را به قرقیزستان تحویل می دهد

Tainynews – وزارت صنعت و توسعه زیرساخت های قزاقستان با دستور رئیس جمهور کاسم-جامارت توکایف محموله ای بشردوستانه به قرقیزستان ارسال کرد.

400 دستگاه دستگاه تهویه مصنوعی ریوی متحرک Kokchetav-4P و 2 میلیون ماسک صورت تولید شده در قزاقستان به قرقیزستان ارسال شد.

بخش گفت: هزینه تهویه های Kokchetav-4P تولید شده توسط Tynys JSC 328 میلیون ماسک است ، ماسک های پزشکی تولید شده توسط داروسر Dolce و Mega pharm – 61 میلیون تنگه.

Author: admin