54 درصد از بودجه قرقیزستان در سال 2021 برای بخش های اجتماعی هزینه می شود

54 درصد از بودجه قرقیزستان در سال 2021 برای بخش های اجتماعی هزینه می شود

آرتم نوویکوف سرپرست نخست وزیر

Tainynews – آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت در جلسه پارلمان در 25 نوامبر ، گفت: بودجه 2021 به لحاظ اجتماعی باقی خواهد ماند.

وی گفت که حدود 91 میلیارد دلار یا 54٪ هزینه ها به بخش اجتماعی اختصاص می یابد.

این موارد شامل 16.7 میلیارد مادر برای بخش بهداشت ، 36.7 میلیارد مادر برای بخش آموزش ، 34.7 میلیارد مادر برای تأمین اجتماعی ، 2.9 میلیارد مادر برای فرهنگ است.

Author: admin