ساخت برخی امکانات اجتماعی در قرقیزستان به دلیل کمبود بودجه متوقف شد

ساخت برخی امکانات اجتماعی در قرقیزستان به دلیل کمبود بودجه متوقف شد

تصویر نماینده

Tainynews – آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت ، امروز در پارلمان گفت: ساخت برخی از امکانات اجتماعی به دلیل کسری بودجه متوقف شد …

Author: admin