اختیارات سناتور داریگا نظربایوا توسط رئیس جمهور خاتمه یافت

اختیارات سناتور داریگا نظربایوا توسط رئیس جمهور خاتمه یافت

Tainynews – رئیس جمهور قزاقستان كاسیم-جمارت توكایف تصمیم به خاتمه اختیارات داریگا نظربایوا عضو سنا صادر كرد.

نظربایوا در 20 مارس 2019 رئیس مجلس سنا شد.

او با رأی مخفی به اتفاق آرا انتخاب شد.

در 12 آگوست سال 2019 ، رئیس جمهور كاسیم-جمارت توكایف دوباره داریگا نظربایوا را به عنوان عضو سنا منصوب كرد.

داریگا نظاربایوا دختر بزرگتر رئیس جمهور اول نورسولتان نظربایف است.

Author: admin