انگلیسی به عنوان زبان رسمی دیگر در قرقیزستان پیشنهاد شده است

انگلیسی به عنوان زبان رسمی دیگر در قرقیزستان پیشنهاد شده است

Tainynews – مفهوم قانون اساسی باید موضوع زبان رسمی باشد – زبان انگلیسی ، ماكسات چاكیف معاون سابق وزیر فرهنگ ، اطلاعات و گردشگری در جلسه كنوانسیون قانون اساسی گفت …

Author: admin