قرقیزستان 10،214 مورد HIV را ثبت می کند

قرقیزستان 10،214 مورد HIV را ثبت می کند

Tainynews – مرکز ایدز گزارش داد ، قرقیزستان از اول نوامبر 10،214 مورد HIV را ثبت کرده است.

این تعداد شامل 9643 شهروند قرقیزستان و 569 تبعه خارجی بود.

از زمان شروع ثبت موارد HIV در قرقیزستان ، 2174 مورد مرگ ثبت شده است که 696 مورد مرگ ناشی از ایدز در میان آنها بوده است.

Author: admin