رئیس آژانس امنیت ملی قرقیزستان در بیمارستان

رئیس آژانس امنیت ملی قرقیزستان در بیمارستان

Tainynews سرویس مطبوعاتی کمیته امنیت گزارش داد ، کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی ایالت در بیمارستان بستری است.

سرویس مطبوعاتی گفت: “او به دلایل بهداشتی در بیمارستان بستری است. وضعیت وی عادلانه است. هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. او در فرصت نزدیک به کار خود بازخواهد گشت.”

Author: admin