مقامات بیشکک کنسرت سنتی در میدان مرکزی و آتش بازی را در شب سال نو لغو کردند

مقامات بیشکک کنسرت سنتی در میدان مرکزی و آتش بازی را در شب سال نو لغو کردند

Tainynews Balbak Tulobaev ، شهردار بیشکک ، در فیس بوک گفت: – شب سال نو در میدان Ala-To کنسرت برگزار نمی شود.

او گفت که آتش بازی هم وجود نخواهد داشت.

سرپرست شهرداری گفت: “من فکر می کنم این تصمیم درستی به دلیل Covid-19 باشد. هزینه کنسرت 4 میلیون بار بود و ما تصمیم گرفتیم این ایده را کنار بگذاریم.”

Author: admin