قیمت طلا طی 6 روز 99 دلار کاهش می یابد

قیمت طلا طی 6 روز 99 دلار کاهش می یابد

Tainynews – طبق اطلاعات موجود در kitco.com ، قیمت طلا طی 6 روز 99.2 دلار کاهش یافت

از تاریخ 26 نوامبر ، قیمت طلا 1816.4 دلار برای هر اونس تروی بود.

در تاریخ 20 نوامبر ، قیمت هر اونس برای طلا 6/1915 دلار بود.

از 28 اکتبر ، قیمت هر اونس تروا 1901.1 دلار بود.

Author: admin