داریگا نظربایوا نامزد انتخابات مجلس از حزب نور اوتان است

داریگا نظربایوا نامزد انتخابات مجلس از حزب نور اوتان است

Tainynews – نامزدهای حزب Mazhilis ، مجلس عوام پارلمان قزاقستان ، از حزب نور اوتان مشخص شدند.

لیست حزب شامل Dariga Nazarbayeva رئیس سابق سنا ، Askar Mamin نخست وزیر ، معاون اول رئیس حزب نور اوتان Bauyrzhan Baybek ، Yerlan Koshanov رئیس دولت رئیس جمهور ، نورلان Nigmatulin رئیس Mazhilis ، Eraly Tugzhanov معاون نخست وزیر ، رئیس صندوق Samruk-Kazyna اخمتژان یسیموف ، و وزیر سابق کار ، تامارا دویسنووا.

در مجموع ، لیست حزب از 126 نامزد تشکیل شده است. 77 نفر از آنها با مقدماتی حزب داخلی و 49 نفر با سهمیه حزب مرکزی تعیین شدند.

زنان یک سوم لیست اعضا را تشکیل می دهند. میانگین سنی داوطلبان 48 سال است.

Author: admin