سطح آب در سد توکتوگل کمتر از 14 میلیارد متر مکعب است

سطح آب در سد توکتوگل کمتر از 14 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – طبق گفته شرکت انرژی دولتی ایستگاه های الکتریکی ، حجم آب سد توکتوگل از 26 نوامبر به 13.966 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 169 متر مکعب در ثانیه ، جریان آب 699 متر مکعب در ثانیه است.

در تاریخ 26 نوامبر 2019 حجم آب در مخزن 16.396 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin