وزارت گردشگری ، KOICA در مورد اجرای پروژه های توریستی در مناطق گفتگو می کنند

وزارت گردشگری ، KOICA در مورد اجرای پروژه های توریستی در مناطق گفتگو می کنند

Tainynews – وزارت فرهنگ ، اطلاعات و جهانگردی و نمایندگان پروژه توسعه گردشگری فرهنگی جاده ابریشم KOICA (دوستان قرقیزستان) در مورد اجرای پروژه های مشترک در مناطق و برنامه های همکاری بیشتر در زمینه های گردشگری فرهنگی بحث کردند.

به گفته مدیر پروژه ، هدف این پروژه ایجاد شرایط مطلوب در مناطق دور افتاده و روستاها است. این پروژه 10 روستای ایسیک کول ، نارین ، منطقه اوش و تالاس را انتخاب کرد.

در این سال ، اداره جهانگردی و مرکز فرهنگی ملی همراه با این پروژه یک فلاش اوب توریستی را ترتیب داده و انجام دادند قرقیزستان: کشور آینده و ثبات. آخرین مطالب ویدئویی در جلسه ارائه شد و از طریق کانال های دیپلماتیک و شبکه های اجتماعی توزیع می شود.

Author: admin