545 مدرسه به دلیل Covid-19 در قرقیزستان بسته هستند

545 مدرسه به دلیل Covid-19 در قرقیزستان بسته هستند

Tainynews وزیر آموزش و علوم آلماز بیشنالیف گفت: – 1066 مدرسه در حالت های مختلف در قرقیزستان کار می کنند ، 545 مدرسه به دلیل Covid-19 بسته هستند.

وزیر توضیح داد: “مدارس اکنون بسته به موقعیت Covid-19 در مکان خاص بازگشایی می شوند. مدارس در مناطقی که تعداد روزانه موارد Covid-19 در آنها ثبت شده است بازگشایی می شوند.”

“وضعیت Covid-19 در بیشکک ، اوش ، آراوان همچنان متشنج است ، مدارس در آنجا بسته است. در بعضی از مدارس ، فقط دانش آموزان کلاس اول کلاس های سنتی دارند ، در مناطق دیگر دانش آموزان دبستان به مدرسه می روند ، در بعضی از مناطق دانش آموزان از کلاس 1 تا 9 وزیر گفت: “کلاسهای سنتی در مدرسه داشته باشید.”

Author: admin